Vergi Usul Kanunu Sirküleri/94 (24.05.2017)

 T.C.

MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
 
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/94
 
Konusu: 31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması.
Tarihi: 24/05/2017
Sayısı: VUK-94/ 2017-7
 
1. Giriş:
Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:
31 Mayıs 2017 tarihine kadar verilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 02 Haziran 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
 
   
Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı