GİB E-Fatura Duyurusu (08.06.2017)

E-Fatura sisteminde gönderilen zarflar içindeki belgelerde, belgeye ait şema kontrolünü kolaylaştıracak xmlns:xsi ve xsi:schemaLocation tanımının olması gereklidir.