Yapılandırma Başvurusunda Bulunan Ancak İşlemleri Sonuçlandırılamayan İşverenler Hakkında Duyuru (23.06.2017)

Bilindiği üzere, Kurumumuza olan borçların 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmasına ilişkin işlemler devam etmekte olup, 2017/Mayıs ayına ilişkin bildirgelerin verilme süresinin sona ermesine az bir süre kalmış bulunmaktadır.


Bu bağlamda, Kurumumuza olan borçların yapılandırılması amacıyla başvuruda bulunan, ancak yapılandırma işlemleri 2017/Mayıs ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin son verilme tarihi olan 23/6/2017 tarihi saat 23:59’a kadar sonuçlandırılamayan işverenlerimizin sigorta primi teşvik ve desteklerden yararlanmak üzere kanun numaralı belgeleri gönderemeyecekleri dikkate alınarak, bu durumdaki işverenlerimizin mağdur olmamalarını teminen;

Sigorta primi teşvik ve desteklere ilişkin ilgili kanunlarda öngörülen diğer şartların (yapılandırma kapsamı dışında borcun bulunmaması, cari aya ilişkin primlerin süresinde ödenmesi v.b.) yerine getirilmesi kaydıyla, yapılandırma işlemlerinin sonuçlandırılamaması nedeniyle kanun numarasız olarak verilen belgelerin, yapılandırma işlemlerinin sonuçlandırılmasını müteakip işverence talep edilecek kanun numaralı belgeye dönüştürülerek, sigorta primi teşvik ve desteklerden yararlanmaları sağlanacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.