Eğitim İçeriği

 

Finansal Tabloların Sunuluşu – TMS 1

Nakit ve Nakit Benzerleri (Hazır Değerler) – TMS 7

Finansal Yatırımlar (Menkul Kıymetler) – TFRS 9

Ticari Alacaklar

Stoklar – TMS 2

 

Özkaynak Yöntemi İle Değerlenen Yatırımlar (İştirakler) – TMS 28

 

Finansal Yatırımlar (Mali Duran Varlıklar)

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller – TMS 40

 

Maddi Duran Varlıklar – TMS 16, TMS 36, TMS 23

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar – TMS 38

 

Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar – TFRS 5

Şerefiye – TFRS 3

 

Diğer Alacaklar

Peşin Ödenmiş Giderler

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

Diğer Dönen Varlıklar

 

Borçlanmalar (Banka Kredileri)

Ticari Borçlar

Diğer Borçlar

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

Ertelenmiş Gelirler

Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü - TMS 12

Karşılıklar

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar – TMS 19

Kıdem Tazminatı Karşılığı

 

Ertelenmiş Vergi Varlığı ve Yükümlülüğü – TMS 12

 

Özkaynaklar

 

Hasılat (Satışlar) – TMS 18

Satışların Maliyeti

Diğer Gelirler

Diğer Giderler

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Kâr veya Zarar Tablosu

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Nakit Akış Tablosu – TMS 7

Hisse Başına Kazanç – TMS 33